Počátkem února se novým členem Národního stavebního klastru stal Národní strojírenský klastr z.s., který je zájmovým sdružením fyzických a právnických osob ve strojírenských a souvisejících oborech.  

Na základě již probíhající spolupráce, kooperačních projektů a společných zájmů v oblasti vědy a výzkumu došlo ke vzájemnému členství mezi oběma klastry. Nové členství s sebou přináší zejména pomoc při aplikaci poznatků v oblasti vědy, výzkumu, inovací a transferu technologií, dále přístupu ke vzdělání. 

Více o Národním strojírenském klastru naleznete na: http://www.nskova.cz/