o projektu

Rozvoj Národního stavebního klastru

Hlavním cílem projektu je rozšíření členské základny Národního stavebního klastru prostřednictvím podpory rozvoje aktivit klastru a jeho propagace.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015211

Doba realizace projektu: 1. 6. 2019 – 31. 12. 2021

Rozvoj NSKlastru

Záměrem projektu je zkvalitnit, především však rozšířit portfolio služeb pro stávající i potenciální členy klastru a rozvíjet mezioborovou spolupráci. Účelem projektu je  inovovat a dále rozvíjet klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání ve stavebním a dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Prostřednictvím realizace projektu chceme podpořit nové aktivity klastru v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací  zaměřených na nové ekologické stavební materiály, vícepodlažní dřevostavby a jejich odolnost, dále na smart cities. Realizací projektu chceme zkvalitnit sdílení  odborných znalostí mezi jednotlivými členy klastru a podpořit tak přípravu nových společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací.

Projekt je spolufinancován EU.

Aktivity realizované v rámci projektu

Seminář na téma Brownfields v Moravskoslezském kraji

Seminář na téma Brownfields v Moravskoslezském kraji

Odborné semináře na středních školách

Odborné semináře na středních školách

Koordinační schůzky a kulaté stoly

Koordinační schůzky a kulaté stoly

Semináře propagující stavební a dřevozpracující obory a architekturu

Semináře propagující stavební a dřevozpracující obory a architekturu