Dne 2. 9. 2021 proběhl na Střední průmyslové škole stavební v Ostravě seminář, na kterém vystoupil Ing. arch. Josef Řezníček. Náplní semináře bylo přiblížit žákům, jak funguje udržitelné stavitelství. Ing. arch. Josef Řezníček představil NSKlastr a jeho aktivity a zaměřil se na teoretické a praktické informace, jak navrhovat ekologické stavby. Interaktivní formou dále seznámil žáky s příklady z praxe a prakticky na zmenšených modelech skladeb zdí prezentoval výhody dřevovláknitých a foukaných izolací na bázi dřeva.