Dne 2. 11. 2021 proběhl sedmi hodinový seminář na téma Dotace EU a projektové řízení. Semináře se zúčastnilo vedení Národního stavebního klastru zastoupené Mgr. Lucii Kokešovou a finanční manažerkou Ing. Kateřinou Vaškovou.

Seminář vedl školitel Ing. Lukáš Melecký Ph.D. a v rámci celodenního programu zúčastněné seznámil s tím, jak správně řídit projekty z fondů EU. Začalo se od teoretických základů, které by každý projektový manažer měl znát. Dále se přešlo k samotné předprojektové přípravě a jak zahájit projekt a stanovit si projektové cíle. Po obědové pauze následoval odpolední blok, který se zaměřil na plánování projektu z hlediska rozsahu, organizační struktury a času včetně praktických ukázek. Taktéž bylo zmíněno, jak projekt správně realizovat a ukončit.