Dne 20. 2. 2020 se členové Národního stavebního klastru ve složení Ing. arch. Josef Řezníček a Ing. Marcela Černíková, Ph.D. účastnili workshopu s názvem Energetické úspory, EH Vítkovice, jehož pořadatelem byl Národní strojírenský klastr. Na programu workshopu byly úspory v energetice – solární panely, elektromobilita, dále se řešilo energetické hospodářství ve Vítkovicích. Představena byla též společnost ČEZ Energetické Služby či společnost ČEZ ESCO. Stěžejním bodem programu byla exkurze EH Vítkovice: kotelna-nové plynové kotle.