Dne 16.11.2021 se v mateřské škole Campana ve Frýdku-Místu konal workshop s názvem „Malý architekt a stavitel aneb navrhujeme a stavíme domy“. Workshop proběhl ve třídě pro nejmenší děti a jeho účelem bylo vzbudit zájem dětí o stavební obory. Ing. arch. Josef Řezníček pomocí obrázkové prezentace dětem vysvětlil, jak vzniká dům a vysvětlil důležitost jednotlivých profesí jako architekt, projektant a stavitel. Děti mohly do samotné prezentace vstupovat a zapojovat se se svými postřehy, kde se s jednotlivými prvky architektury, stavitelství a technického zařízení ve svém životě potkávají. Děti si díky tomu procvičily logické myšlení, představivost, myšlení v asociacích a pozornost.

V další části workshopu se formou hry pomocí obrázků seznámily s různými stavebními materiály jako dřevo, sláma, cihla, beton apod. a spojovaly je se skutečnými budovami a budovami ze známých pohádek. Další hrou bylo poznávaní městského prostředí a následného zařazení, zda-li by se v takovém prostředí cítily dobře nebo špatně a proč.

Na závěr workshopu byl vymezen prostor pro omalovánky, kde si děti mohly vybarvit tématické obrázky a navrhnout si vlastní fasádu domu do předpřipravené šablony.