Dne 15. 9. 2020 se v mateřské škole V Zahradách konal workshop s názvem „Malý architekt a stavitel aneb navrhujeme a stavíme domy“. Cílem projektového dne bylo vzbudit zájem dětí o technické (stavební) obory. Hrou na architekty, projektanty a stavitelé děti zvýšily své podvědomí o daných profesích, procvičily si hrubou a jemnou motoriku, logické myšlení, pozornost, vnímání a samozřejmě prostorovou orientaci a představivost.

Stěžejními činnostmi v rámci workshopu byla obrázková prezentace, prostřednictvím které byly dětem představeny stavební profese a byla zdůrazněna spolupráce všech těchto profesí. V rámci workshopu děti dále poznávaly stavební materiály a zkusily si postavit zmenšený model dřevěného domu, chaty a stáje.