dotace

Aktuálně realizované projekty

Rozvoj Národního stavebního klastru

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015211

Doba realizace projektu: 1. 6. 2019 – 31. 12. 2021

Hlavním cílem projektu je rozšíření členské základny Národního stavebního klastru prostřednictvím podpory rozvoje aktivit klastru a jeho propagace…

Vzdělávání zaměstnanců členů Národního stavebního klastru

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010805

Doba realizace projektu: 1. 6. 2019 –  31. 5. 2022

Projekt se zaměřuje na další profesní vzdělávání zaměstnanců členů Národního stavebního klastru. Dílčími cíli projektu je udržet stávající zaměstnance v pracovním procesu a zároveň zvýšit konkurenceschopnost všech zapojených firem. Prostřednictvím realizace projektu se zvýší úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a dojde k souladu mezi jejich kvalifikací a kompetencemi s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Podporované oblasti vzdělávání: jazykové vzdělávání, kurzy měkkých a manažerských dovedností, obecné IT kurzy, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání.

Předpokládá se, že během 36 měsíců bude do realizace projektu zapojeno celkem 55 osob.

Projekt je financován EU.

 

Nabídka vzdělávacích kurzů

Stáhněte si dokument v PDF

Dny ekologických staveb II

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 11. 2020

V roce 2019 Národní stavební klastr úspěšně realizoval pilotní projekt s názvem Dny ekologických staveb, jehož aktivity proběhly na Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě  a Střední průmyslové škole stavební v Ostravě. Jelikož se pilotní projekt setkal s úspěchem ze strany samotných žáků i pedagogů, Národní stavební klastr bude pokračovat v již zaběhlém projektu i v roce následujícím.

Odborní pracovníci připraví a zrealizují celkem šest akcí (tři dvoudenní akce). Na těchto akcích budou prezentovány principy ekologického stavebnictví formou modelů staveb a praktických ukázek, dále proběhne praktická ukázka aplikace přírodní foukané izolace. Doplňkovou aktivitou celé akce je také virtuální realita, prostřednictvím které mohou vyzkoušet aplikaci foukané izolace na dřevostavbu.

 

Máte dotazy?

Jsme tu pro Vás a těšíme se na Vaši zprávu.