naše služby

PRO ČLENY KLASTRU

Co vše poskytujeme členům klastru?

Partnerská spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem

Národní stavební klastr usiluje o partnerskou spolupráci mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, která urychlí realizaci významných projektů zahrnující jednak vědecko-výzkumné aktivity, ale též vzdělávací a osvětové akce.

Prostředí klastru, které je složeno ze vzájemně motivované spolupráce, chce přispívat ke zvyšující se konkurenceschopnosti členských subjektů i v dobách nepříznivých pro stavební průmysl. 

 

Marketing a propagace

Vybudování jednotné identity Národního stavebního klastru, zvýšit poptávku po ekologických stavbách, propagovat aktivity klastru na výstavách, veletrzích, provádění průzkumu trhu. 

Více zde

Cílem marketingových a propagačních služeb je vybudovat jednotnou identitu NS klastru, zvýšit poptávku klientů po ekologických stavbách, organizovat společnou účast na výstavách a veletrzích, přilákat nové členy klastru, sledovat trendy vývoje nových produktů, provádět průzkumy trhu a další. 

 

 

Centrum podpory a rozvoje podnikání

Individuální konzultace a poradenství související s podnikatelskou činností. 

Více zde

Centrum podpory a rozvoje podnikání nabízí členům klastru možnost odborné konzultace související s jejich podnikatelskou činností. V rámci Centra podpory a rozvoje podnikání dochází pravidelně k monitorování dotačních možností. Členům klastru jsou tyto informace sděleny na pravidelně pořádaných odborných seminářích a kulatých stolech. Centrum se taktéž podílí na tvorbě společných projektových aktivit členů klastru. Centrum podpory a rozvoje podnikání svými činnostmi přispívá ke zvyšující se konkurenceschopnosti členských firem i klastru samotného. 

Semináře, konference, workshopy

Pravidelně pořádané vzdělávací a osvětové akce.

Více zde

NS klastr ve spolupráci s akademickými pracovníky a dalšími odborníky pravidelně pořádá v rámci Centra podpory a rozvoje podnikání a v rámci Centra architektury a stavitelství vzdělávací a osvětové akce – semináře, konference a workshopy. Tematické zaměření vzdělávacích a osvětových akcí pořádaných v rámci Centra podpory a rozvoje podnikání jsou dotační tituly, pomoc při rozvoji podnikání, zavádění inovací v podnicích a další. Cílovou skupinou jsou pak nejčastěji členové klastru nebo potenciální členové klastru. Účelem akcí pořádaných v rámci Centra architektury a stavitelství je popularizace dřevozpracujících a stavebních studijních oborů, ale také poskytnutí aktuálních informací z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Cílová skupina zahrnuje nejen stávající či potenciální členy klastru, ale také širokou veřejnost. Mezi pravidelně pořádané akce v rámci Centra architektury a stavitelství jsou semináře na středních školách, jejichž tematickým zaměřením je ekologické stavitelství. Interaktivní program vzdělávacích seminářů je navržen tak, aby si žáci po teoretickém vhledu do dané problematiky sami vyzkoušeli práci s ekologickými stavebními materiály.

Virtuální asistentka

Zajistí za Vás tisk projektové dokumentace, inženýring Vašeho projektu, vyřizování s úřady a další.

Více zde

Služba sdílené asistentky za Vás zajistí kompletní tisk projektové dokumentace, stavební inženýring Vašeho projektu, 3D tisk modelu, grafické práce na přání a jiné.

Zaměřování staveb (3D skenování)

Zaměřování staveb prostřednictvím 3D skeneru.

Více zde

Mezi další poskytovanou službu, kterou klastr poskytuje veřejnosti je zaměřování staveb prostřednictvím 3D skeneru. 3D skener zaměřuje skutečný stav objektů a vytváří virtuální model reálného objektu s minimální ztrátou informací, nejčastěji o jeho rozměrech a tvaru.

3D skenování umožňuje přístroj Leica BLK 360. Výstupem je 360° fotografie,

Centrum architektury a stavitelství

Příprava podkladů pro projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací, vědecké a výzkumné činnosti a jejich distribuce včetně vytvoření prototypů a seriových produktů či služeb.

Více zde

Centrum architektury a stavitelství se podílí na přípravě podkladů pro společné projekty v oblasti VaV, na samotných vědeckých a výzkumných činnostech a také na distribuci výsledku VaV včetně vytvoření prototypů a sériových výrobků či služeb. Činností centra je také příprava strategických plánů rozvoje klastru a mapy plánovaných příležitostí pro spolupráci. Centrum se dále podílí na přípravě popularizačních a vzdělávacích akcí NS klastru. Pro současné i potenciální členy klastru pravidelně pořádá odborné semináře zaměřené na aktuální témata z oblasti architektury a stavitelství a zasazuje se o popularizaci stavebních a řemeslných oborů u cílové skupiny děti a mládež.

Výzkumné a vývojové aktivity jsou definovány činnostmi jednotlivých pracovních skupin.

  • Pracovní skupina BIM technologie a stavebnictví 4.0

Základní myšlenkou je propojení průmyslu 4.0 se stavebnictvím, kdy s užitím obdobného konceptu automatizace a robotizace počítáme pro samotnou výstavbu budov.

  • Pracovní skupina Architektura a urbanismus

Nosným tématem pracovní skupiny Architektura a urbanismus jsou „brownfields“ na území Moravskoslezského a Ústeckého kraje a jejich koncepční řešení, „smart cities“ a „green cities“. Nově definovaným podtématem je prostorový stav sídlišť nacházející se na území statutárního města Ostrava.

  • Pracovní skupina Stavební hmoty a konstrukce

Pracovní skupina se věnuje využití přírodních materiálů ve stavebnictví a na jejich potenciál. Zaměřuje se na využití slaměných, hliněných i dřevěných domů v českých podmínkách v netypickém užití – vícepodlažní stavby.

Společné nákupy a registrace na placených portálech

Zvýhodněné ceny, přístup na vybrané poptávkové servery.

Více zde

Klastr nabízí možnost využít slevu pro nákup tonerů u firmy www.texpo.cz. Nabízená sleva je ve výši 10 %.

Členové klastru mohou dále využít slevu ve velkoskladu kancelářských potřeb – sleva je závislá na celkovém objemu objednávky.

Zvýhodněné ceny u dodavatele mobilních služeb.

Členové klastru mohou dále využít volný přístup na vybrané poptávkové servery a možnosti náhledu do norem.

 

 

Networking

Výměna informací mezi členy klastru. 

Více zde

NS klastr působí jako facilitátor pro vytváření vztahů mezi firmami, výměnu informací a také udržování osobních kontaktů. Klastr dále umožňuje snadnější přístup ke specializovaným informacím, službám, zdrojům a poradenství.

Podpora při zavádění inovací

Zavádění výsledků VaVaI do praxe.

Více zde

Jednou z hlavních činností klastru je podpora spolupráce členských subjektů klastru v oblasti VaV a zavádění těchto výsledků do praxe. Klastr působí jako nositel projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou spolufinancovány veřejnými prostředky. Na druhou stranu klastr působí i pouze jako zprostředkovatel.

 

 

Profesionální 3D vizualizace a 3D tiskárna

Vizuální prezentace a tisk trojrozměrných modelů. 

Více zde
Veřejnosti klastr nabízí také službu v podobě profesionální 3D vizualizace a 3D tiskárny. 3D vizualizace je metoda, prostřednictvím které je klientům zprostředkována vizuální prezentace urbanistických celků, jednotlivých staveb i interiéru budov. Prostřednictvím 3D tiskárny dochází k tisku trojrozměrných modelů.

 

 

Stavebně technické průzkumy

Pasportizace objektů.  

Více zde

Klastr poskytuje své služby v oblasti stavebně technických průzkumů. Pro racionální a hospodárné architektonické návrhy týkající se rekonstrukce stavebních objektů dochází k tzv. pasportizaci objektů, během které se zjišťuje například charakteristika materiálů stavebních konstrukcí, kontrola spojů, průzkum vlhkosti zdiva apod. Souhrnně, stavebně technické průzkumy hodnotí stav rozhodujících stavebních konstrukcí stávajících objektů a dále jejich funkční využití.

 

 

Členství

Zjistěte jaké jsou výhody členství v Národním stavebním klastru!