naše služby

PRO VEŘEJNOST

Co vše poskytujeme veřejnosti?

Partnerská spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem

Národní stavební klastr usiluje o partnerskou spolupráci mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, která urychlí realizaci významných projektů zahrnující jednak vědecko-výzkumné aktivity, ale též vzdělávací a osvětové akce.

Prostředí klastru, které je složeno ze vzájemně motivované spolupráce, chce přispívat ke zvyšující se konkurenceschopnosti členských subjektů i v dobách nepříznivých pro stavební průmysl.

Fundraising

Monitorování dotačních možností, poskytování konzultací a poradenství.

Semináře, konference, workshopy

Pravidelně pořádané vzdělávací a osvětové akce.

Více zde

NS klastr ve spolupráci s akademickými pracovníky a dalšími odborníky pravidelně pořádá v rámci Centra podpory a rozvoje podnikání a v rámci Centra architektury a stavitelství vzdělávací a osvětové akce – semináře, konference a workshopy. Tematické zaměření vzdělávacích a osvětových akcí pořádaných v rámci Centra podpory a rozvoje podnikání jsou dotační tituly, pomoc při rozvoji podnikání, zavádění inovací v podnicích a další. Cílovou skupinou jsou pak nejčastěji členové klastru nebo potenciální členové klastru. Účelem akcí pořádaných v rámci Centra architektury a stavitelství je popularizace dřevozpracujících a stavebních studijních oborů, ale také poskytnutí aktuálních informací z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Cílová skupina zahrnuje nejen stávající či potenciální členy klastru, ale také širokou veřejnost. Mezi pravidelně pořádané akce v rámci Centra architektury a stavitelství jsou semináře na středních školách, jejichž tematickým zaměřením je ekologické stavitelství. Interaktivní program vzdělávacích seminářů je navržen tak, aby si žáci po teoretickém vhledu do dané problematiky sami vyzkoušeli práci s ekologickými stavebními materiály.

Letecké snímkování

Letecké snímkování, které provádí certifikovaný pilot Úřadu pro civilní letectví.  

Více zde

Fotografování a natáčení dronem, při které nedochází ke zjednodušení (generalizaci) povrchů. 

Výstupem je fotografie 12 Mpx, video 4k.

 Možnosti využití ve stavebnictví: 

– zaměřování rozsáhlých územních celků nebo stavebních objektů,

 – možnost zaměřovat nebezpečné či těžko přístupné lokality (povrchové doly, výsypky, skládky, odkaliště a podobně).

 

 

 

 

Stavebně technické průzkumy

Pasportizace objektů.  

Více zde

Klastr poskytuje své služby v oblasti stavebně technických průzkumů. Pro racionální a hospodárné architektonické návrhy týkající se rekonstrukce stavebních objektů dochází k tzv. pasportizaci objektů, během které se zjišťuje například charakteristika materiálů stavebních konstrukcí, kontrola spojů, průzkum vlhkosti zdiva apod. Souhrnně, stavebně technické průzkumy hodnotí stav rozhodujících stavebních konstrukcí stávajících objektů a dále jejich funkční využití.

 

 

Věda, výzkum, vzdělávání

Identifikace příležitostí pro nové rozvojové projekty.

Profesionální 3D vizualizace a 3D tiskárna

Vizuální prezentace a tisk trojrozměrných modelů. 

Více zde
Veřejnosti klastr nabízí také službu v podobě profesionální 3D vizualizace a 3D tiskárny. 3D vizualizace je metoda, prostřednictvím které je klientům zprostředkována vizuální prezentace urbanistických celků, jednotlivých staveb i interiéru budov. Prostřednictvím 3D tiskárny dochází k tisku trojrozměrných modelů.

 

 

Zaměřování staveb (3D skenování)

Zaměřování staveb prostřednictvím 3D skeneru.

Více zde

Mezi další poskytovanou službu, kterou klastr poskytuje veřejnosti je zaměřování staveb prostřednictvím 3D skeneru. 3D skener zaměřuje skutečný stav objektů a vytváří virtuální model reálného objektu s minimální ztrátou informací, nejčastěji o jeho rozměrech a tvaru.

3D skenování umožňuje přístroj Leica BLK 360. Výstupem je mračno bodů a 360° fotografie, ve kterých lze libovolně měřit. 

Data jsou dodávána ve formátu .rcp spustitelná v programu AutoDesk RECAP. Dále lze data převést do formátu .E57, soubor je spustitelný v programu ArchiCAD. V případě většího rozsahu lze zapůjčit software, který umožňuje převedení na křivky. 

 

Členství

Zjistěte jaké jsou výhody členství v Národním stavebním klastru!