Členové klastru

Členové NS klastru

Národní stavební klastr vznikl 7. července 2017. Zakládajícími členy byly tři společnosti působící  v oblasti architektury a stavebnictví. V současné době klastr sdružuje celkem devacet dva členů a pět spolupracujících subjektů. Členská základna je tvořena malými firmami a středními firmami pokrývajícími široký hodnotový řetězec stavebního průmyslu a příbuzných oborů.

Staňte se naším členem!

NS klastr nabízí svým členům realizaci takových aktivit, které by sami jen stěží uskutečnili. Přínos členství klastru je spojen s užitkem každého člena a marketingem, přičemž náklady na tuto činnost se dělí s ostatními členy. 

 

Členové klastru a spolupracující subjekty

Agel projekt, s.r.o.

Konstrukční a statistická kancelář.

www.agelprojekt.cz

Ing. Marcela Černíková, Ph.D.

 Technické zařízení budov.

cernikovamarcela@email.cz 

ArchiBIM studio s.r.o.

Architektonicko-projekční kancelář.

www.archibim.cz 

European Welding Institute s.r.o.

Svařovací institut, vedení staveb, certifikace společností.

www.ewieu.eu  

Ing. arch. Lucie Videcká

Interiérová architektka.

www.twins-design.cz 

CIUR a.s.

Výroba celulózových vláken z recyklovaného papíru.

www.ciur.cz

Jiří Brus - BVD

Defektoskopie a nedestruktivní zkoušení.

www.bvd-ndt.cz

Lukáš Miketa

Projekční činnost v oblasti pozemního stavitelství. 

lukasmiketa@seznam.cz

Ing. Pavel Oravec, Ph.D., Ing. Paed. IGIP

Znalecké posudky, dozory investora, organizace výběrových řízení, správa a údržba nemovitých věcí.

www.atopCZ.eu

www.KupMiAuto.eu

Ing. Jan Orlík

Energetické posudky a audity pro technologické a průmyslové firmy, obce a města.

JJdesign@post.cz 

PRO-DO projektová a dotační kancelář, s.r.o.

Projektová činnost ve stavebně inženýrské oblasti spojená s poradenskou a konzultační činností v oblasti dotací včetně zpracování odborných studií a posudků.

www.pro-do.eu

www.foukamedomy.cz

TZB-energie CZ s.r.o.

Projektová činnost ve výstavbě v oblasti techniky prostředí staveb a energetické náročnosti budov.

www.tzb-energie.cz

RN Studio EU, s.r.o.

Architektonická činnost, interiérový design zejména prodejních ploch, vizualizace. 

www.rnservis.cz

Ing. arch. Josef Řezníček

Architektonicko-projekční služby, vizualizace komerčních a obytných budov.

www.owlsarchitects.com

Potůček projekt s.r.o.

Kompletní projekční služby v oblasti pozemních a dopravních staveb.

www.potucekprojekt.cz

CADservis, s.r.o.

Dodavatel CAD/CAM software pro stavaře a strojaře.

www.cadservis.com

twinsDESIGN s.r.o.

Nábytek na míru, návrhy na míru, solitérní nábytek, návrhy interiérů.

www.twins-design.cz

Bezpečnostně technologický klastr z.s.

Spolek, který sdružuje vzájemně provázané subjekty působící v oblasti bezpečnosti průmyslu.

www.btklastr.cz

Národní strojírenský klastr z.s.

Spolek, který sdružuje vzájemně provázané subjekty působící ve strojírenských a příbuzných oborech.

www.nskova.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Fakulta stavební)

Poskytovatel terciálního vzdělání. 

www.fast.vsb.cz

RD Rýmařov s.r.o.

Výstavba rodinných, bytových domů a developerských projektů.

www.rdrymarov.cz

Moderní Garáže s.r.o.

Výstavba, montáže a osazením montovaných garáží, stánků, skladů, zahradních domků, garážových přístřešků a zahradních pergol.

www.modernigaraze.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Fakulta bezpečnostního inženýrství)

Spolupracující subjekt. Poskytovatel terciálního vzdělávání.

www.fbi.vsb.cz

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, p.o.

Spolupracující subjekt. Poskytoval sekundárního vzdělávání v tříletých a pětiletých oborech.

www.stav-ova.cz

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o.

Spolupracující subjekt. Poskytovatel sekundárního vzdělávání v třítelých a pětiletých oborech.

www.soustav-ostrava.cz

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Spolupracující subjekt. Rozvíjí inovační systém Moravskoslezského kraje. Aktivně pomáhá s rozvojem malých a středních firem.

www.ms-ic.cz


MAPPA - Městský ateliér prostorového plánování a architektury

Spolupracující subjekt. Hlavní koncepční pracoviště Ostravy v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města.

www.mappaostrava.cz