Členové klastru

Členové NS klastru

Národní stavební klastr vznikl 7. července 2017. Zakládajícími členy byly tři společnosti působící  v oblasti architektury a stavebnictví. V současné době klastr sdružuje celkem sedmnáct členů a čtyři spolupracující subjekty. Členská základna je tvořena zejména malými firmami a OSVČ pokrývajícími široký hodnotový řetězec stavebního průmyslu a příbuzných oborů.

Staňte se našim členem!

NS klastr nabízí svým členům realizaci takových aktivit, které by sami jen stěží uskutečnili. Přínos členství klastru je spojen s užitkem každého člena a marketingem, přičemž náklady na tuto činnost se dělí s ostatními členy. 

 

Aktuální členská základna

Agel projekt s.r.o.

Konstrukční a statistická kancelář.

Ing. Marcela Černíková, Ph.D.

Akademický pracovník VŠB-TUO. Technické zařízení budov.

ArchiBIM studio s.r.o.

Architektonicko-projekční kancelář.

European Welding Institute s.r.o.

Svařovací institut, vedení staveb, certifikace společností.

Ing. arch. Lucie Videcká

Interiérová architektka. 

Jiří Brus - BVD

Defektoskopie a nedestruktivní zkoušení.

Ing. Lukáš Miketa

Projekční činnost v oblasti pozemního stavitelství.

Ing. Pavel Oravec, Ph.D., Ing. Paed. IGIP

Znalecké posudky, dozory investora, organizace výběrových řízení, správa a údržba nemovitých věcí. 

Ing. Jan Orlík

Energetické posudky a audity pro technologické a průmyslové firmy, obce a města.

PRO-DO projektová a dotační kancelář, s.r.o.

Projektová činnost ve stavebně inženýrské oblasti spojená s poradenskou a konzultační činností v oblasti dotací včetně zpracování odborných studií a posudků.

TZB-energie CZ s.r.o.

Projektová činnost ve výstavbě v oblasti techniky prostředí staveb a energetické náročnosti budov. 

RN Studio EU, s.r.o.

Architektonická činnost, interiérový design zejména prodejních ploch, vizualizace.

Ing. arch. Josef Řezníček

Architektonicko-projekční služby, vizualizace komerčních a obytných budov.

Ing. Veronika Šípková

Technické zařízení budov.

Potůček projekt s.r.o.

  Kompletní projekční služby v oblasti pozemních a dopravních staveb.

Bezpečnostně technologický klastr z.s.

Spolek, který sdružuje vzájemně provázané subjekty působící v oblasti bezpečnosti průmyslu.

Národní strojírenský klastr z.s.

Spolek, který sdružuje vzájemně provázané subjekty působící ve strojírenských a příbuzných oborech. 

Spolupracující subjekty

Vysoká škola báňska - Technická univerzita Ostrava (fakulta bezpečnostního inženýrství)

Spolupracující subjekt. Poskytovatel terciálního vzdělávání. 

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, p.o.

Spolupracující subjekt. Poskytoval sekundárního vzdělávání v tříletých a pětiletých oborech.

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o.

Spolupracující subjekt. Poskytovatel sekundárního vzdělávání v třítelých a pětiletých oborech.

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Spolupracující subjekt. Rozvíjí inovační systém Moravskoslezského kraje. Aktivně pomáhá s rozvojem malých a středních firem.

Výhody členství

Národní stavební klastr usiluje o partnerskou spolupráci mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, která urychlí realizaci významných projektů zahrnující jednak vědecko-výzkumné aktivity, ale též vzdělávací a osvětové akce.