Členové klastru

Členové NS klastru

Národní stavební klastr vznikl 7. července 2017. Zakládajícími členy byly tři společnosti působící  v oblasti architektury a stavebnictví. V současné době klastr sdružuje celkem osmnáct členů a pět spolupracujících subjektů. Členská základna je tvořena malými firmami a středními firmami pokrývajícími široký hodnotový řetězec stavebního průmyslu a příbuzných oborů.

Staňte se naším členem!

NS klastr nabízí svým členům realizaci takových aktivit, které by sami jen stěží uskutečnili. Přínos členství klastru je spojen s užitkem každého člena a marketingem, přičemž náklady na tuto činnost se dělí s ostatními členy. 

 

Aktuální členská základna

Agel projekt, s.r.o.

Konstrukční a statistická kancelář.

www.agelprojekt.cz 

Ing. Marcela Černíková, Ph.D.

 Technické zařízení budov.

cernikovamarcela@email.cz 

ArchiBIM studio s.r.o.

Architektonicko-projekční kancelář.

www.archibim.cz 

European Welding Institute s.r.o.

Svařovací institut, vedení staveb, certifikace společností.

www.ewieu.eu  

Ing. arch. Lucie Videcká

Interiérová architektka. 

www.twins-design.cz 

CIUR a.s.

Výroba celulózových vláken z recyklovaného papíru.

www.ciur.cz 

Jiří Brus - BVD

Defektoskopie a nedestruktivní zkoušení.

www.bvd-ndt.cz 

Lukáš Miketa

Projekční činnost v oblasti pozemního stavitelství. 

lukasmiketa@seznam.cz

Ing. Pavel Oravec, Ph.D., Ing. Paed. IGIP

Znalecké posudky, dozory investora, organizace výběrových řízení, správa a údržba nemovitých věcí.

www.atop11.webnode.cz

www.kupmiauto.webnode.cz 

Ing. Jan Orlík

Energetické posudky a audity pro technologické a průmyslové firmy, obce a města.

JJdesign@post.cz 

PRO-DO projektová a dotační kancelář, s.r.o.

Projektová činnost ve stavebně inženýrské oblasti spojená s poradenskou a konzultační činností v oblasti dotací včetně zpracování odborných studií a posudků.

www.pro-do.eu

www.foukamedomy.cz 

TZB-energie CZ s.r.o.

Projektová činnost ve výstavbě v oblasti techniky prostředí staveb a energetické náročnosti budov. 

www.tzb-energie.cz 

RN Studio EU, s.r.o.

Architektonická činnost, interiérový design zejména prodejních ploch, vizualizace. 

www.rnservis.cz

Ing. arch. Josef Řezníček

Architektonicko-projekční služby, vizualizace komerčních a obytných budov.

www.owls-architects.cz 

Potůček projekt s.r.o.

  Kompletní projekční služby v oblasti pozemních a dopravních staveb.

www.potucekprojekt.cz 

CADservis, s.r.o.

Dodavatel CAD/CAM software pro stavaře a strojaře.

www.cadservis.cz 

Bezpečnostně technologický klastr z.s.

Spolek, který sdružuje vzájemně provázané subjekty působící v oblasti bezpečnosti průmyslu.

www.btklastr.cz 

Národní strojírenský klastr z.s.

Spolek, který sdružuje vzájemně provázané subjekty působící ve strojírenských a příbuzných oborech. 

www.nskova.cz 

Spolupracující subjekty

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Fakulta bezpečnostního inženýrství)

Spolupracující subjekt. Poskytovatel terciálního vzdělávání. 

 www.fbi.vsb.cz

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, p.o.

Spolupracující subjekt. Poskytoval sekundárního vzdělávání v tříletých a pětiletých oborech.

www.stav-ova.cz

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o.

Spolupracující subjekt. Poskytovatel sekundárního vzdělávání v třítelých a pětiletých oborech.

www.soustav-ostrava.cz

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Spolupracující subjekt. Rozvíjí inovační systém Moravskoslezského kraje. Aktivně pomáhá s rozvojem malých a středních firem.

www.ms-ic.cz 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Fakulta hornicko-geologická)

Spolupracující subjekt. Poskytovatel terciálního vzdělávání. 

www.hgf.vsb.cz