dotace

Ukončené projekty

Dny ekologických staveb II

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 11. 2020

V roce 2019 Národní stavební klastr úspěšně realizoval pilotní projekt s názvem Dny ekologických staveb, jehož aktivity proběhly na Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě  a Střední průmyslové škole stavební v Ostravě. Jelikož se pilotní projekt setkal s úspěchem ze strany samotných žáků i pedagogů, Národní stavební klastr bude pokračovat v již zaběhlém projektu i v roce následujícím.

Odborní pracovníci připraví a zrealizují celkem šest akcí (tři dvoudenní akce). Na těchto akcích budou prezentovány principy ekologického stavebnictví formou modelů staveb a praktických ukázek, dále proběhne praktická ukázka aplikace přírodní foukané izolace. Doplňkovou aktivitou celé akce je také virtuální realita, prostřednictvím které mohou vyzkoušet aplikaci foukané izolace na dřevostavbu.

 

Zhlédnout video z akce

Dny ekologických staveb

Datum realizace projektu: 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019

Národní stavební klastr si uvědomuje důležitost ochrany životního prostředí a současně s tím podporuje rostoucí význam přírodních materiálů využívajících se ve stavebních činnostech (dřevo, sláma, hlína, celulóza). Z výše uvedeného důvodu Národní stavební klastr realizuje projekt, jehož cílem je zvýšit environmentální podvědomí mládeže (žáků středních škol) v oblasti ekologického stavebnictví. 

Cílovou skupinou projektu je 60 žáků Střední průmyslové školy stavební v Ostravě a 60 žáků Střední školy stavební a dřevozpracující v Ostravě.

Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem.

 

Tisková zpráva

Stáhněte si tiskovou zprávu v PDF

Zhlédnout video z akce

Máte dotazy?

Jsme tu pro Vás a těšíme se na Vaši zprávu.