dotace

Ukončené projekty

Dny ekologických staveb IV

Doba realizace projektu: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2023

Projekt s názvem Dny ekologických staveb IV navazuje na již proběhlé projektové dny na vybraných středních školách v Moravskoslezském kraji. Cílem projektu je zvýšit environmentální podvědomí mládeže v oblasti ekologického stavitelství. Během projektových dnů si žáci samostatně vyzkouší práci s ekologickými stavebními materiály, jako je dřevo, sláma, hlína a celulóza. 

Vzdělávání zaměstnanců členů Národního stavebního klastru

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010805

Doba realizace projektu: 1. 6. 2019 –  30. 6. 2023

Projekt se zaměřuje na další profesní vzdělávání zaměstnanců členů Národního stavebního klastru. Dílčími cíli projektu je udržet stávající zaměstnance v pracovním procesu a zároveň zvýšit konkurenceschopnost všech zapojených firem. Prostřednictvím realizace projektu se zvýší úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a dojde k souladu mezi jejich kvalifikací a kompetencemi s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Podporované oblasti vzdělávání: jazykové vzdělávání, kurzy měkkých a manažerských dovedností, obecné IT kurzy, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání.

Předpokládá se, že během 36 měsíců bude do realizace projektu zapojeno celkem 55 osob.

Projekt je financován EU.

Dny ekologických staveb III

Doba realizace projektu: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022

Projekt s názvem Dny ekologických staveb III navazuje na projekty, které již byly realizovány v roce 2019 a v roce 2020. Cílem projektu je zvýšit environmentální podvědomí mládeže v oblasti ekologického stavitelství. Žáci si sami vyzkouší práci s ekologickými stavebními materiály, jako je dřevo, sláma, hlína a celulóza. Vzdělávání a osvěta proběhne na středních průmyslových školách stavebních nacházejících se na území Moravskoslezského kraje za účasti odborných pracovníků, kteří se zabývají ekologickým stavebnictvím. Odborní pracovníci připraví a zrealizují celkem šest jednodenních akcí. Na těchto akcích budou prezentovány principy ekologického stavebnictví formou modelů staveb a praktických ukázek.

Rozvoj Národního stavebního klastru

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015211

Doba realizace projektu: 1. 6. 2019 – 31. 12. 2021

Hlavním cílem projektu je rozšíření členské základny Národního stavebního klastru prostřednictvím podpory rozvoje aktivit klastru a jeho propagace…

Dny ekologických staveb II

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 11. 2020

V roce 2019 Národní stavební klastr úspěšně realizoval pilotní projekt s názvem Dny ekologických staveb, jehož aktivity proběhly na Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě  a Střední průmyslové škole stavební v Ostravě. Jelikož se pilotní projekt setkal s úspěchem ze strany samotných žáků i pedagogů, Národní stavební klastr bude pokračovat v již zaběhlém projektu i v roce následujícím.

Odborní pracovníci připraví a zrealizují celkem šest akcí (tři dvoudenní akce). Na těchto akcích budou prezentovány principy ekologického stavebnictví formou modelů staveb a praktických ukázek, dále proběhne praktická ukázka aplikace přírodní foukané izolace. Doplňkovou aktivitou celé akce je také virtuální realita, prostřednictvím které mohou vyzkoušet aplikaci foukané izolace na dřevostavbu.

 

Dny ekologických staveb

Datum realizace projektu: 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019

 Národní stavební klastr si uvědomuje důležitost ochrany životního prostředí a současně s tím podporuje rostoucí význam přírodních materiálů využívajících se ve stavebních činnostech (dřevo, sláma, hlína, celulóza). Z výše uvedeného důvodu Národní stavební klastr realizuje projekt, jehož cílem je zvýšit environmentální podvědomí mládeže (žáků středních škol) v oblasti ekologického stavebnictví.  

Cílovou skupinou projektu je 60 žáků Střední průmyslové školy stavební v Ostravě a 60 žáků Střední školy stavební a dřevozpracující v Ostravě. 

Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem.

 

 Video ke shlédnutí:

 

Tisková zpráva

Stáhněte si tiskovou zprávu v PDF

Máte dotazy?

Jsme tu pro Vás a těšíme se na Vaši zprávu.