NS klastr vzdělává žáky středních škol  

Národní stavební klastr vzdělává žáky středních škol v oblasti ekologického stavebnictví, a to prostřednictvím Dnů ekologických staveb.

Environmentální osvěta žáků

NS klastr zahájil v červnu 2019 realizaci projektových dnů s názvem Dny ekologických staveb. Cílovou skupinou bylo celkem 120 žáků  – 60 žáků ze Střední průmyslové školy stavební v Ostravě a 60 žáků ze Střední školy stavební a dřevozpracující v Ostravě. Žáci byli v rámci projektových dnů podrobně informováni o vlivu stavitelství na stav životního prostředí a seznámeni s ekologickými (přírodními) materiály, které se používají ve stavebních činnostech – dřevo, sláma, hlína, celulóza. Následně byli žáci seznámeni s pracovními postupy, které se uplatňují při výstavbě ekologických domů. Po teoretickém hledu si žáci pod odborným dohledem vyzkoušeli postavit zmenšený model dřevostavby. Doprovodným programem akce byla virtuální realita, prostřednictvím které si žáci mohli vyzkoušet aplikaci foukané izolace na stěny domu.  

Pokračování

Jelikož se environmentální vzdělávání a osvěta setkala s úspěchem z řad samotných žáků i pedagogů, NS klastr chce projekt s názvem Dny ekologických staveb realizovat i v následujících letech.