Národní stavební klastr z.s. je uskupení drobných podnikatelů ve stavebnictví, kteří se díky spolupráci dostanou mnohem dále, než pokud by pracovali sami na sebe. Zakázky se drží v kruhu členů a vzniká tak alternativa k velkým firmám.

Video o nabízených službách pro členy klastru vzniklo za podpory evropské unie v rámci projektu Rozvoj Národního stavebního klastru, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015211