Na středním odborném učilišti stavebním v Opavě proběhly Dny ekologických staveb III, první v letošním roce. Projekt proběhl za podpory Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je zvýšit environmentální podvědomí mládeže v oblasti ekologického stavitelství a předcházení vzniku odpadů ze stavební činnosti. Na dnech proběhla teoretická přednáška a následný workshop, kde se samotní studenti zapojili do stavby názorného modelu zdi dřevostavby. Vystoupila zde řada odborníků ze zaměřením na ekologické stavitelství a přírodní izolace. Dny ekologických staveb se na zdejší škole setkaly s pozitivním ohlasem jak od profesorů, tak od studentů.