Dne 7.4.2022 proběhl v mateřské škole Dvorní v Ostravě Porubě workshop s názvem „Malý architekt a stavitel aneb navrhujeme a stavíme domy“ v rámci projektových dnů MŠ. Workshop vedl Ing. arch. Josef Řezníček, který pomocí obrázkové prezentace dětem vysvětlil, jak vzniká dům a vysvětlil důležitost jednotlivých profesí jako architekt, projektant a stavitel a tím přiblížil obor stavitelství nejmladším dětem. Děti se do prezentace zapojovaly se svými zkušenostmi a zážitky a celý workshop byl veden velmi interaktivně.

Dále následovala hra, kde se děti pomocí obrázků seznámily s různými stavebními materiály jako dřevo, sláma, cihla, beton a ocel. Další hrou bylo poznávaní městského prostředí a následného zařazení, zda-li by se v takovém prostředí cítily dobře nebo špatně a proč. Na závěr byly rozdány omalovánky, kde si děti mohly zahrát na architekty a navrhnou své vlastní domy.

Workshopu se účastnilo cca 20 dětí a setkal se s pozitivním ohlasem jak od samotných dětí, tak učitelek a ředitelky.