Environmentální vzdělávání

Environmentální vzdělávání

NS klastr vzdělává žáky středních škol   Národní stavební klastr vzdělává žáky středních škol v oblasti ekologického stavebnictví, a to prostřednictvím Dnů ekologických staveb. Environmentální osvěta žáků NS klastr zahájil v červnu 2019 realizaci projektových dnů s...
Valná hromada 14. 11. 2019

Valná hromada 14. 11. 2019

Dne 14. 11. 2019 se konala valná hromada Národního stavebního klastru, které se účastnilo celkem 15 členů s hlasovacím právem. Na valné hromadě byly projednávány změny stanov spolku (změna sídla klastru, doplnění poslání klastru, volba nového člena výkonné rady)....