Národní stavební klastr prostřednictvím projektu Dny ekologických staveb III navazuje na projekty, které byly realizovány v roce 2019 a v roce 2020. Účelem projektu Dny ekologických staveb III je zvýšit environmentální podvědomí mládeže v oblasti ekologického stavitelství a předcházení vzniku odpadů ze stavební činnosti.

S finanční podporou Moravskoslezského kraje, klastr na středních průmyslových školách stavebních v Ostravě realizoval odborné semináře a interaktivní workshopy, na kterých si žáci samostatně vyzkoušeli práci s ekologickými stavebními materiály – sláma, hlína, celulóza, dřevo.