Dne 22. 6. 2021 se manažer klastru Ing. arch. Josef Řezníček zúčastnil Dne klastrů 2021, který se konal na Technické univerzitě v Liberci. V rámci celodenní akce proběhla řada prezentací a seminářů na téma klastrové problematiky a spolupráce firem a institucí, výhody klastrové spolupráce v oblasti rozvoje inovací a mezinárodní spolupráce a čerpání podpory ze zdrojů Evropské unie na vědu, výzkum a inovace.

Cílem akce dále bylo seznámit širší veřejnost, zástupce firem, univerzit a jiných organizací s činností a úspěchy klastrových organizací. Akce se konala pod záštitou ministra průmyslu a obchodu a hejtmana Libereckého kraje.