Za účelem propagace klastru a jeho členů, Národní stavební klastr vydal katalog členů a spolupracujících subjektů klastru. Katalog přináší informace o zaměření a o dosavadních činnostech členských firem a spolupracujících subjektech. 

 

Katalog členů a spolupracujících subjektů