Národní stavební klastr z.s. nově navázal spolupráci s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA). MAPPA je hlavní koncepční pracoviště Ostravy v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. Zabývají se koordinací projektů spojených s prostorovým rozvojem statutárního města Ostravy, zpracovávají zadání architektonických a urbanistických soutěží a do svých vizí zapojují jak širokou veřejnost, tak odborníky.

S Národním stavebním klastrem budou spolupracovat zejména na přípravě podkladů pro nově připravované architektonické soutěže s možností 3D tisku modelů. Tématem soutěži jsou proluky v historickém centru Ostravy, které narušují obraz centra a jejichž obnova a znovuvyužití by výrazně zvýšilo atraktivitu historického jádra a vrátilo mu jeho původní živost.