V příloze naleznete newsletter dění NSKlastru, jeho aktivit a projektů za uplynulý rok. Naleznete zde informace o nových členech klastru, o nové koordinátorce od ledna 2021, novou nabídku služeb klastru, aktuální nabídku dotačních titulů za tento rok, uplynulé a plánované akce a další. 

Newsletter byl rovněž zaslán každému členovi a spolupracujícímu subjektu manažerem klastru na jejich email.