Národní Stavební Klastr z.s. letos zorganizoval již řadu odborných seminářů pro studenty na středních školách na témata spojená s udržitelným stavitelstvím, dřevostavbami a použití ekologických materiálů. Semináře pravidelně vede Ing. arch. Josef Řezníček. Náplní seminářů je přiblížit žákům pojem rozvoj udržitelného stavitelství. Dále je seznámit s dřevostavbami a předat informace o jejich výhodách a technologických postupech výstavby. Oblíbeným partnerem pro pořádání těchto seminářů je střední škola stavební a dřevozpracující či střední průmyslová škola stavební, obě se sídlem v Ostravě. Na závěr seminářů probíhají volné diskuze, kde se samotní studenti mohou doptat na to, co je zajímá.