Národní stavební klastr se stal úspěšným žadatelem o dotaci z Moravskoslezského kraje. Stejně jako v roce 2019, tak i v roce 2020 bude klastr realizovat projekt s názvem Dny ekologických staveb, jehož cílem je environmentální vzdělávání a osvěta žáků středních stavebních škol v Moravskoslezském kraji. 

Klastr na třech středních školách uspořádá celkem šest jednodenních akcí, kde bude prezentovat principy ekologického stavitelství formou přednášek a praktických ukázek.