Dne 14. 11. 2019 se konala valná hromada Národního stavebního klastru, které se účastnilo celkem 15 členů s hlasovacím právem. Na valné hromadě byly projednávány změny stanov spolku (změna sídla klastru, doplnění poslání klastru, volba nového člena výkonné rady). Dalším bodem programu byly dotační tituly, dále také spolupráce klastru s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury v Ostravě, Ing. arch. Alešem Studentem či Vítkovicemi a.s

.