Níže naleznete sestříhané videa ze dvou proběhlých akcích v rámci projektu Dny ekologických staveb III za rok 2021. Účelem projektu Dny ekologických staveb III je zvýšit environmentální podvědomí mládeže v oblasti ekologického stavitelství a předcházení vzniku odpadů ze stavební činnosti.

Dny proběhly na Střední průmyslové škole stavební v Ostravě Zábřehu a Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě za podpory Moravskoslezského kraje.