Dne 20.12.2021 proběhl v mateřské škole Campana ve Frýdku-Místku workshop na podporu řemesel s názvem „Malý architekt a stavitel aneb navrhujeme a stavíme domy“. Workshop vedl Ing. arch. Josef Řezníček a byl určen pro mírně starší děti. Účelem workshopu bylo přiblížit dětem obor stavitelství a objasnit pojmy jako architekt, projektant a stavitel a jejich vzájemnou spolupráci. Pomocí obrázkové prezentace se děti dozvěděly o těchto profesích a jak se staví dům. Byly vybízeny k přemýšlení nad otázkami jako k čemu slouží komín, jak to, že dům nespadne, kam mizí voda z umyvadla, proč není dobré mít koupelnu v pokoji apod. Děti se samy zapojovaly se svými zážitky a diskutovaly mezi sebou. Procvičily si tak logické myšlení, myšlení v souvislostech a představivost.

Formou hry se pak děti seznámily s různými druhy městského prostředí a přemýšlely, co je na daném prostředí správně nebo špatně a jak se tam cítí. Dále následovala hra s obrázky, které musely roztřídit a spojit podle stavebních materiálů jako dřevo, sláma, cihla, beton apod.  Byly použity jak skutečné budovy, tak budovy z pohádek, které děti důvěrně znají.

Závěrem workshopu byla učitelkám předána dřevěná stavebnice Vario XL a návody, díky kterým si děti mohou postavit různé druhy domů. Hra je vhodná na rozvíjení logického myšlení, motoriky a pohybových schopností a díky ní si děti mohou na vlastní kůži vyzkoušet profesi architekta či stavebníka